Køkken
Bad
Rum
Bryggers
Garderobe
Om AUBO

AUBO production A/S

Vævervej 19-23

DK-7490 Aulum

+45 97 47 35 00

aubo@aubo.dk

Udvidet produktgaranti

Hvad dækker garantien?

AUBO yder 10 års garanti på køkken, bad, bryggers og garderobeskabe. På bevægelige dele som manuelt betjente skinner, skuffesider, hængsler og manuelt betjente udtræk yder AUBO 25 års garanti. Garantien på belysning er begrænset til 2 år fra fakturadato. Der ydes ingen garanti på pærer, batterier o.l.. Der er 10 års garanti på Tip-On og 5 års garanti på elektrisk drevne Servodrive og øvrige elektriske komponenter fra Blum.

Garantien omfatter udelukkende skader, der kan henføres til materiale- eller fabrikationsfejl, og gælder ligeledes kun ved normal brug i private hjem. AUBO forbeholder sig retten til, ved tvivlstilfælde om garantiforpligtelsen, at undersøge/lade produkterne undersøge, før endelig godkendelse af den fremførte reklamation. Ved påberåbelse af garantiforpligtelse skal der fremlægges kopi af original betalingskvittering og købsfaktura fra den benyttede AUBO forhandler.

0-2 år fra leveringsdato

Opstår der dokumenterede produktfejl, der er omfattet af garantien, fremsender AUBO nye varer til udbedring. Såfremt det skønnes, at monteringen af erstatningsvarerne kræver montørassistance, udsender AUBO forhandleren, indenfor rimelig tid efter reklamationen, en uddannet montør til at udbedre fejlen.

2-10 år fra leveringsdato

Opstår der produktfejl, der er omfattet af garantien, fremsendes nye varer til kunden. Kunden sørger selv, og betaler selv for udskiftningen. Skulle varen i mellemtiden være udgået af sortiment, leveres i stedet et tilsvarende erstatningsprodukt.

Garantien dækker ikke

Almindelig slidtage, skæremærker, ridser, slagmærker o.l. samt varer, der har været  forkert opbevaret, forkert monteret, misbrugt, konstruktivt ændret eller rengjort med rengøringsmidler uegnet til rengøring af pladebaserede møbler. Garantien dækker ikke følgeskader såsom varmeskader fra installerede hvidevarer eller fugtskader uanset årsag.

For varer, der ikke er købt og leveret af AUBO, henvises til den sælgende AUBO forhandler, idet disse varer ikke er omfattet af den af AUBO udstedte garanti.

 


 

Købelovens reklamationsret
I op til 2 år fra levering af et varekøb, kan forbrugeren ifølge Købeloven reklamere til forhandleren, hvis en vare går i stykker. Hvis varen havde en fejl, da den blev leveret, har man ret til at få varen byttet til en ny eller få den leverede vare repareret (udarbejdet på grundlag af kilde: Forbrugerrådet).

Garanti
Garanti er en service, der ligger i Købeloven. Som oftest er det et løfte, hvor den der giver garantien, står inde for, at den leverede vare holder mindst i garantiperioden. Ved garanti, er det garantigiveren, der har bevisbyrden for, at en fejl ikke skulle være omfattet af garantien. Dvs. hvis garantigiver ikke mener, at den reklamerede fejl er omfattet af garantiforpligtelsen, skal garantigiver bevise at årsagen ikke skyldes en fejl i produktet, samt angive sandsynlig årsag til fejlens opståen! (Udarbejdet på grundlag af kilde: Forbrugerrådet og forbrug.dk).

 

Ovenstående er gældende for leverancer, der er købt og faktureret fra 1/1-2013. For produkter købt før 1/1-2013 henvises til tidligere gældende garantibestemmelser for AUBO.

 

AUBO er medlem af Køkken Garantiforeningen

 

Læs mere om livet i køkkenet, rengøring, vedligehold, og reklamationer.

Vejledning & Inspiration

Nysgerrig efter mere?

VESTJYSK ORDENTLIGHED
Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig med information og henvendelser

Chat med os