Få montering med i prisen i april
Læs mere

AUBO production A/S

Vævervej 19-23

DK-7490 Aulum

+45 97 47 35 00

aubo@aubo.dk

Jens B. Berthelsen
Jens B. Bertelsen grundlagde AUBO i 1985. Han blev 73 år gammel.

AUBO-stifter gået bort: Et stort træ er faldet

Mindeord – Jens B. Bertelsen

På vegne af familien og AUBO

Et stort træ er faldet i AUBO-skoven. Fabrikant og grundlægger af AUBO, Jens B. Bertelsen, kendt af mange som Jens AUBO, er ikke længere iblandt os. Han døde lørdag den 9. oktober 2021.

Jens B. Bertelsen – eller slet og ret ”Jens”, var ganske uformel og ligefrem. Jens var et roligt og velafbalanceret menneske, der var tænksom og velovervejet i alle sine dispositioner. Jens var en klippe, man altid kunne regne med. Og det i en grad, så alle, der lærte Jens at kende, vil kunne nikke genkendende til ét ord, der på alle måder kendetegnede Jens’ liv og virke: ordentlighed.

Risikovillig og innovativ
På mange måder var Jens konservativ i sine principper – men samtidig var Jens også både risikovillig og innovativ, når der var noget han troede på. Denne risikovillighed aftog ikke over årene, snarere tværtimod. I de senere år stod Jens fuldt og helt bag en række nye initiativer, lige fra tilførsel af et stort antal byggerier til produktion og lager, til nye maskiner, in-sourcing af produktion, en masse nye medarbejdere samt medarbejderkompetencer og senest en ny satsning på en forstærkning af AUBO-brandet.

Målrettet, myreflittig og med et stort hjerte
Mennesker, der kom tæt på Jens, fik både indsigt i hans holdninger og principper, og de oplevede Jens som myreflittig, uselvisk, ikke-materialistisk – og aldrig ødsel. Altid målrettet og tålmodig, hjælpsom og forstående.

Og så havde Jens et stort hjerte. Et stort hjerte, til altid at finde plads på fabrikken til at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind i et job med et passende timetal. Hjælp til at integrere ikke-etniske danskere på arbejdspladsen, og hjælp til at tage lokalt ansvar gennem en kraftig forøgelse af lærlingeantallet hos AUBO. Jens udviste samtidig en stor hjælpsomhed og empati over for AUBOs forhandlere. Men hans hjerte brændte også for at støtte lokalområdets idrætsforening AIF, fodboldklubben FC Midtjylland og flere velgørende indsamlinger. Det sociale ansvar og engagement, som Jens udviste, er foregået løbende, også selvom AUBO igennem årene har haft stigende omsætning og indtjening igennem altid pågående fokus på effektivitet og omkostningsstyring.

Fremsynet og velovervejet med blik for både indland og udland
Jens blev aldrig faglært i træ- og møbelindustrien, men lærte branchen at kende igennem mange års ansættelse før tiden som selvstændig. Jens var anerkendt fagligt dygtigt af såvel medarbejdere, materialeleverandører og maskinleverandører for sit skarpe øje på produktudvikling, og altid med fokus på kvalitet og finish i detaljen. Jens var dygtig til at balancere innovation og moderigtighed i kommercielle produkter – han vidste jo, at der kun var ham selv til at bære omkostningen ved en fejlsatsning på ikke salgbare produkter.

Jens var forandringsvillig og proaktiv. Det kom for alvor i spil på bagkanten af finanskrisen, hvor hele branchens omsætningsindeks faldt markant, og hvor en stor samhandelsaftale ophørte. Det skabte en udfordring baseret på stor omkostningsbase parret med manglende overblik over fremtidig omsætning og dermed mulig indtjening. Resolut antog Jens derfor to eksterne bestyrelsesmedlemmer og kort efter ansatte Jens en administrerende direktør. Det var et klogt tiltag, som snart fik virkning, så AUBO efter et år med underskud, har kunnet fremvise vækst på omsætning og indtjening hvert eneste år efterfølgende. AUBO kom simpelthen til at ”gå længere på literen”.

Jens havde helt fra firmaets begyndelse handlet med Norge. Så omsætning i såvel indland som udland var naturligt. Denne erfaring kom AUBO til gode da finanskrisen ramte den danske omsætning. Næsten samtidigt accelererede omsætningen kraftigt i Norge, hvorved der blev økonomisk råderum til investeringer og nye satsninger.

En del af familien
Jens blev født den 28. august 1948 i Rimmerhus, vest for Herning, hvor Jens voksede op og gik i skole. På naboejendommen voksede Grethe op. Grethe og Jens kom til at danne par og blev i 1973 gift og fik siden de to døtre; Marianne i 1974 og Marlene i 1977. Grethe har været en del af AUBO, siden firmaet blev grundlagt i 1985, hvor AUBO blev startet hjemme ved Jens og Grethes køkkenbord. I første omgang som en handelsvirksomhed. Senere kom egen produktion til.

Såvel Grethe som Jens har haft beskæftigelse ved AUBO siden begyndelsen. Siden blev datteren Marlene og svigersønnen Dan ansat – og senest er barnebarnet Christian blevet ansat som handelselev.

Når man således talte om AUBO som familieejet, så gik det altså ikke på ejerskabet alene. Men i allerhøjeste grad også på måden Jens og Grethe har drevet AUBO på, og givet de ansatte fornemmelsen af at være ”en del af familien AUBO”. Altid med en dybtfølt omsorg for hver enkelt medarbejders ve og vel, samt for den ansattes familie. Måske er det også en af forklaringerne på at AUBOs medarbejdere generelt har en meget høj anciennitet og høj medarbejdertilfredshed.

I fuld vigør til det sidste
Jens arbejdede i virksomheden helt frem til sin død, hvor han udgjorde den daglige rugbrødsmotor og det naturlige omdrejningspunkt i AUBO.

I 2021 kom Jens ned på 5-dages arbejdsuge. Men han satte dog fortsat stor pris på at arbejde om lørdagen, hvor der var ro til at kigge på statistikker og varedisponeringer. Jens lavede ofte sjov med, at når den sidste dag kom, så ville han bæres ud af AUBO. Og sådan endte det. Men desværre alt for tidligt. Jens døde i virksomheden – i fuld vigør med dagens opgaver.

Jens efterlader sig sin kone, Grethe, døtrene Marianne og Marlene, fire børnebørn og to svigersønner.

Æret være Jens’ minde.

Aubo-stifter gået bort: Et stort træ er faldet
Vejledning & Inspiration

Nysgerrig efter mere?

VESTJYSK ORDENTLIGHED
Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig med information og henvendelser

Chat med os